Обдарована дитина


Генії не падають з неба, вони повинні мати можливість

 отримати освіту й мати умови для розвитку.А.Бебель
Тест на визначення сформованості загальний творчих здібностей
Тест "Який ваш творчий потенціал?"


Рекомендації для організації роботи з 

обдарованими учнями

1. Інтелектуальна сфера Обдарована дитина вирізняється гарною пам’яттю. мисленням, допитливістю, добре розв’язує різні задачі, зв’язно викладає свої думки, може мати здібності до практичного застосування знань.

2. Сфера академічних досягнень Це успіхи дитини з читання, математики, природознавства та інших навчальних предметів.

3. Творчість (креативність) Дитина дуже допитлива, виявляє незалежність і оригінальність мислення, висловлює оригінальні ідеї.

4. Спілкування Добре пристосовується до нових ситуацій, легко спілкується з дорослими та дітьми, виявляє лідерство в іграх і заняттях з дітьми. Ініціативна, бере на себе відповідальність за свої дії.

5. Сфера художньої діяльності Дитина виявляє великий інтерес до візуальної інформації, захоплюється художніми заняттями, її роботи вирізняються оригінальністю. Виявляє інтерес до музики, легко відтворює мелодію, із задоволенням співає, намагається створювати музику.6. Рухова сфера Тонка і точна моторика, чітка зорово-моторна координація, широкий діапазон рухів, добре володіє тілом, високий рівень розвитку основних рухових навичок.
______________________________________________________________________

ПОРАДИ БАТЬКАМ 
ЩОДО ВИХОВАННЯ ОБДАРОВАНОЇ 
ДИТИНИ В СІМ'Ї

Розвиток творчих здібностей особистості - це одвічний гуманістичний принцип. Ще стародавні греки вважали, що самостійна, а отже, і творча особистість здатна самовіддано служити своєму народу і державі. Кожна держава зацікавлена у вихованні такого могутнього інтелектуального потенціалу, як обдаровані, талановиті діти.

З цією метою в Україні за участю Президії АН України, МОН України й ряду інших міністерств та відомств, створена комплексна програма пошуку, навчання і виховання обдарованих дітей і молоді "Творча обдарованість".

Мета програми - створення оптимальної соціально та економічно обґрунтованої мережі установ, закладів для обдарованих дітей, підготовка навчальних планів, підручників, науково-методичної продукції, підготовка кадрів до роботи з обдарованими дітьми.

Обдарованість - це високий рівень здібностей людини, що дозволяє їй досягти особливих успіхів у певній галузі діяльності. Розрізняють загальну і спеціальну обдарованість. Загальна розумова обдарованість виявляється в оволодінні всіма видами діяльності, для успішного здійснення яких необхідні певні розумові якості.

______________________________________________________________________

Як розвивати творчіздібності обдарованих дітей


Учитись важко, а учить ще важче,

Але не мусиш зупинятись ти,

Як дітям віддаси усе найкраще,

То й сам сягнеш нової висоти.                                                          П. СингаївськийПОРАДИ ПЕДАГОГІЧНОМУ ПРАЦІВНИКУ


Предметні тижніПлан роботи зі здібними та обдарованими учнями

ФРАЗЕОЛОГІЯ
Походження фразеологізмів (класифікація)

Фразеологізми (знайди пару)

Фразеологічні синоніми (пазл)

Фразеологічні антоніми (відповідності сітки)

Фразеологізми з числівниками (заповнити пропуски)

Професійні фразеологізми (кросворд)

Тестові завдання з теми "Фразеологія"  (вікторина з 1 відповіддю)

МОРФОЛОГІЯ
Службові частини мови. Вигук (пазл)
Відміни іменників (класифікація)
Рід незмінюваних іменників (поділ на групи)
Творення прикметників (пазл)
Числівник (тестова робота)
Розряди числівників
Відмінювання числівників (скачки)
Займенник (виділити слова)
Розряди займенників (пазл)
Правопис займенників (поділ на групи)
Види дієслів
Дієслова І і ІІ дієвідміни
Прислівник (виділити слова)
Розряди прислівників (пазл)
Ступені порівняння прислівників
Правопис прислівників
Тестові завдання з теми "Прислівник"
 
                                                             СИНТАКСИСОнлайн-тести для старшокласникіНемає коментарів :

Дописати коментар